रानारानात गेलि बाइ शीळ

रानारानात गेलि बाइ शीळ
राया, तुला रे, काळयेळ नाही

राया, तुला रे, ताळमेळ नाही

थोर राया, तुझं रे कुळशीळवाहे झरा ग, झुळझुळवाणी

तिथं वाऱ्याचि गोड गोड गाणी

तिथं राया तु उभा असशीलतिथं रायाचे पिकले मळे,

वरी आकाश शोभे निळे

शरदाच्या ढगाचि त्याला झीलयेड्यावानी फिरे रानोवना

जसा काही ग, मोहन कान्हा

हासे जसा ग, राम घननीळगेले धावून सोडुन सुगी

दुर राहून राहिली उगी

शोभे कसा ग गालीचा तो तीळरानि राया ग हा फुलावाणी

फुला फुलात मी फुलराणी

बाइ, सुवास रानि भरतीलफिरु गळ्यात घालुनि गळा,

मग घुमव मोहन शिळा,

रानि कोकीळ सुर धरतील !गीत - ना. घ. देशपांडे

संगीत - जी. एन्‌. जोशी

स्वर - जी. एन्‌. जोशी